Energetyka

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce firma ma uprawnienia do wyliczania i wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i instalacji oraz do przeprowadzania audytów energetycznych.

Uprawnienia zostały zdobyte poprzez odbycie i ukończenie rocznych podyplomowych studiów kierunkowych.

Uprawnienia Ministerstwa Infrastruktury

Nr uprawnienia: UWM/WNT/A/542/10